Bộ 122 网 võng [5, 10] U+7F5D
Show stroke order ta
 jū,  jiē
♦ (Danh) Lưới săn thỏ.
♦ (Danh) Phiếm chỉ lưới săn bắt chim, thú.