Bộ 124 羽 vũ [4, 10] U+7FC1
32705.svg
Show stroke order ông
 wēng,  wěng
♦ (Danh) Cha. ◇Sử Kí : Ngô ông tức nhược ông, tất dục phanh nhi ông, tắc hạnh phân ngã nhất bôi canh , , (Hạng Vũ bổn kỉ ) Cha ta tức là cha ngươi, ngươi muốn nấu cha ngươi thì chia cho ta một bát canh. § Ghi chú: Lời của Hán Vương nói khi Hạng Vũ định giết Thái Công là cha của Hán Vương.
♦ (Danh) Nàng dâu gọi cha chồng là ông, con rể gọi cha vợ cũng xưng là ông. ◎Như: ông cô cha mẹ chồng, ông tế 婿 cha vợ và con rể. ◇Phù sanh lục kí : Ninh thụ trách ư ông, vật thất hoan ư cô dã , (Khảm kha kí sầu ) (Em) thà chịu cha khiển trách, chớ đừng làm mất lòng mẹ.
♦ (Danh) Tiếng tôn xưng đàn ông lớn tuổi. ◎Như: lão ông ông già, Lí ông ông già Lí, ngư ông lão chài. ◇Nguyễn Du : Đồng du hiệp thiếu tẫn thành ông (Thăng Long ) Bạn bè hào hiệp lúc nhỏ đều thành những ông già.
♦ (Danh) Tiếng tôn xưng đối với người đàn ông. ◇Đỗ Phủ : Thủ tiếu đồng học ông, Hạo ca di kích liệt , (Tự kinh phó Phụng Tiên huyện ) Các ông bạn đồng song cười nhạo ta, Ta càng ca vang hăng tợn nữa.
♦ (Danh) Lông cổ chim.
♦ (Danh) Họ Ông.
1. [翁仲] ông trọng 2. [白頭翁] bạch đầu ông 3. [不倒翁] bất đảo ông 4. [冰翁] băng ông 5. [仙翁] tiên ông