Bộ 130 肉 nhục [6, 10] U+80ED
Show stroke order yên
 yān
♦ (Danh) Yên chi phấn, đàn bà xoa lên má, lên môi để trang sức. § Nguyên viết là . Có khi viết là hay . Tục gọi tắt là chi . ◎Như: chi phấn phấn sáp.
♦ § Thông yết .