Bộ 130 肉 nhục [16, 20] U+81D9
Show stroke order yên
 yān
♦ Cũng như chữ yên .