Bộ 130 肉 nhục [18, 22] U+81DF
Show stroke order tạng
 zàng
♦ (Danh) Gọi chung các khí quan ở trong bụng và lồng ngực. ◎Như: tâm, can, tì, phế, thận , , , , ) tim, gan, lá lách, phổi, bầu dục; tức là ngũ tạng . § Xem lục phủ .
1. [肝臟] can tạng 2. [內臟] nội tạng 3. [五臟] ngũ tạng