Bộ 140 艸 thảo [6, 10] U+832F
Show stroke order phục
 fú
♦ (Danh) Phục linh một giống nấm sống nhờ ở gốc rễ cây thông, to bằng nắm tay, da nhăn nheo màu đen, thứ thịt trắng gọi là bạch linh , thứ đỏ gọi là xích linh , dùng để làm thuốc. § Cũng viết là hoặc là .