Bộ 140 艸 thảo [10, 14] U+84BB
33979.svg
Show stroke order nhược
 ruò
♦ (Danh) Cỏ nhược, cỏ hương bồ còn non gọi là nhược.
♦ (Danh) Củ nhược : xem củ .