Bộ 140 艸 thảo [13, 17] U+8587
Show stroke order vi
 wéi,  wēi
♦ (Danh) Rau vi (latin Osmunda regalis).
♦ (Danh) § Xem tử vi .
♦ (Danh) § Xem tường vi .
1. [紫薇] tử vi 2. [薔薇] tường vi