Bộ 145 衣 y [7, 13] U+88E1
35041.svg
Show stroke order
 lǐ
♦ (Danh) Lớp vải lót trong áo, chăn. ◇Thi Kinh : Lục y hoàng lí (Bội phong , Lục y ) Áo màu xanh lục vải lót màu vàng.
♦ (Danh) Bên trong. ◇Nguyễn Du : Tương Sơn tự lí hữu chân thân (Vọng Tương Sơn tự ) Trong chùa Tương Sơn còn để lại chân thân.
♦ (Danh) Nơi, chỗ. ◎Như: giá lí nơi đây, na lí bên kia.
♦ (Danh) Phạm vi thời gian. ◎Như: dạ lí trong đêm.
♦ (Trợ) Đặt cuối câu, cũng như .
♦ § Cũng viết là .