Bộ 149 言 ngôn [15, 22] U+8B81
Show stroke order trích
 zhé
♦ Tục dùng như chữ trích .