Bộ 157 足 túc [11, 18] U+8E5F
Show stroke order tích
 jī
♦ Cùng nghĩa với chữ tích .
1. [陳蹟] trần tích