Bộ 163 邑 ấp [12, 15] U+9127
37159.svg
Show stroke order đặng
 dèng
♦ (Danh) Tên một nước ngày xưa, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
♦ (Danh) Tên huyện.
♦ (Danh) Họ Đặng .