Bộ 167 金 kim [11, 19] U+93C3
Show stroke order thốc
 zú,  chuò
♦ (Danh) Đầu mũi tên. ◇Lí Hoa : Lợi thốc xuyên cốt, kinh sa nhập diện 穿, (Điếu cổ chiến tràng văn ) Đầu mũi tên nhọn thấu xương, cát lộng đập vào mặt.
♦ (Hình) Sắc, nhọn.