Bộ 177 革 cách [6, 15] U+978B
38795.svg
Show stroke order hài
 xié,  wā
♦ (Danh) Giày, dép. ◎Như: bì hài giày da.
1. [冰鞋] băng hài