Bộ 187 馬 mã [6, 16] U+99F0
Show stroke order nhân
 yīn
♦ (Danh) Ngựa lông xám lẫn trắng.