Bộ 195 魚 ngư [7, 18] U+9BC9
39881.svg
Show stroke order
 lǐ
♦ (Danh) Cá chép.
♦ (Danh) Thư từ, tờ bồi. § Ghi chú: Người nhà Đường gửi thư, thường dùng thước lụa mộc, gọi là xích tố , tết thành hình như hai con cá chép.