Bộ 196 鳥 điểu [5, 16] U+9D1F
40223.svg
Show stroke order si
 chī,  zhī
♦ (Danh) Cú tai mèo. § Thường gọi là giốc si . Tục gọi là miêu đầu ưng .