Bộ 196 鳥 điểu [11, 22] U+9DD6
Show stroke order ê
 yī
♦ (Danh) Một loại chim âu.
♦ (Danh) Tên riêng của phụng hoàng .
♦ (Hình) Xanh đen (màu sắc).