Bộ 196 鳥 điểu [11, 22] U+9DD9
Show stroke order chí
 zhì,  zhé
♦ (Danh) Loài chim mạnh tợn.
♦ (Hình) Mạnh tợn, hung ác. ◇Thương quân thư : Hổ báo hùng bi, chí nhi vô địch , (Hoạch sách ) Cọp beo gấu bi, hung tợn mà vô địch.