皮相 bì tướng
  1. Chỉ xem xét bề ngoài, không thâm nhập. ◇Sử Kí : Phù túc hạ dục hưng thiên hạ chi đại sự nhi thành thiên hạ chi đại công, nhi dĩ mục bì tướng, khủng thất thiên hạ chi năng sĩ , , (Lịch Sanh Lục Giả truyện ).