老蚌生珠 lão bạng sinh châu
  1. Con ngọc trai già mà còn có ngọc, ý nói cha con cùng có tài năng. Sau chỉ người già được sinh con. Sau gọi đùa người đàn bà cao tuổi còn sinh con. ◎Như: tha tứ thập tuế tài sanh tử, lão bạng sanh châu, chân bất dong dị a , , bà ấy bốn chục tuổi mới sinh con, lão bạng sinh châu, thật chẳng phải dễ đâu nhe!