隱相 ẩn tướng
  1. Nét đặc biệt trên thân thể, ở chỗ kín đáo, người ngoài không thấy được.