健將 kiện tướng
  1. Viên tướng anh dũng thiện chiến. ◇Tân Đường Thư : (Lưu) Hiệp đắc thư, hỉ viết: Kiện tướng tại tây, ngô hà ưu? (), : 西, ? (Lí Hi liệt truyện ).
  2. Chỉ người tài giỏi trong một bộ môn hoặc hoạt động nào đó. ◇Đào Tằng Hựu : Tha như Hác Bá Thường chi hào ư thi từ, Ngu Bá Sanh chi thiện ư cổ văn, Kim Lí Tường chi quán thông kinh sử, quân túc xưng văn đàn chi kiện tướng yên , , , (Trung Quốc văn học chi khái luận ).