克己 khắc kỉ
  1. Kiềm chế tư dục, nghiêm khắc tuân theo kỉ luật. ◎Như: khắc kỉ tu thân .
  2. Giá rẻ, giá thấp. ◇Lão Xá : Tại tha đích chức nghiệp thượng, tha vĩnh viễn cực tận tâm, nhi thả yếu tiền đặc biệt khắc kỉ , , (Tứ thế đồng đường , Nhị ) Về phương diện nghề nghiệp, ông luôn luôn hết sức tận tâm, chỉ đòi trả tiền công rất là rẻ.