蒼生 thương sinh
  1. Trăm họ, chúng sinh, dân. ◇Tấn Thư : Thương sinh ngung nhiên, mạc bất hân đái , (Nguyên đế kỉ ).