一直 nhất trực
♦ Thẳng theo (một phương hướng nào đó). ◇Hồng Lâu Mộng : Biệt quá Phượng Thư, nhất trực vãng viên trung tẩu lai , (Đệ lục thập tứ hồi) (Bảo Ngọc) từ biệt Phượng Thư rồi đi thẳng đến khu vườn.
♦ Một mạch, một lèo. ◇Cô bổn Nguyên Minh tạp kịch : Kháp li Tử Phủ hạ Dao Trì, tái hướng nhân gian đăng nhất trực , (Ngoạn giang đình , Đệ nhị chiết).
♦ Hoài, mãi, liên tục không ngừng. ◎Như: giá vũ nhất trực hạ liễu nhất thiên .
♦ Một đoạn đường, một chuyến. ◇Ngoạn giang đình : Kháp li Tử Phủ há Dao Trì, Tái hướng nhân gian đăng nhất trực , (Đệ nhị chiết ) Vừa từ giã Tử Phủ xuống Dao Trì, Lại hướng về nhân gian đi ngay một chuyến nữa.
♦ Nét dọc (thư pháp).