丁字節 đinh tự tiết
♦ Cái khớp nối ống nước hình chữ đinh , ta gọi là hình chữ T.