不合時宜 bất hợp thời nghi
♦ Không phù hợp với thời thế và xu hướng (những điều đang được ưa chuộng).