中毒 trúng độc
♦ Hiện tượng bị chất độc xâm nhập bên trong cơ thể, sinh ra tác dụng phá hoại tế bào, làm trở ngại cơ năng sinh lí, có khi nguy hiểm đến tính mạng. ◇Tam quốc chí : Ẩm chi thuần tửu trúng độc vẫn mệnh , (Ngô chí , Hạ Thiệu truyện ) Uống rượu nồng, trúng độc chết.
♦ Tỉ dụ chịu ảnh hưởng độc hại của tà thuyết hay tư tưởng xấu.