九龍 cửu long
♦ Theo truyền thuyết là một thú thần, có khả năng trị thủy.
♦ Theo truyền thuyết là một thú thần cho thần tiên cưỡi.
♦ Chỉ vật trang sức dùng hình chín con rồng, tượng trưng cho điềm lành.
♦ Tiếng mĩ xưng chỉ chín người con một nhà. ◎Như: Vương thị cửu long đời Bắc Tề.
♦ Chỉ chín con ngựa giỏi của Hán Văn đế.
♦ Tên bán đảo, ở phía nam tỉnh Quảng Đông, bên đông cửa sông Châu Giang .
♦ Con sông lớn phát nguyên từ Tây Tạng chảy qua Ai Lao, Cao Mên và Nam phần Việt Nam ra biển (tiếng Pháp: Mékong).