亞東 á đông
♦ Đông bộ Á Châu.
♦ Tên thành thị ở phía nam Tây Tạng.