伴郎 bạn lang
♦ Người phụ rể. § Cũng gọi là nam tân tướng .