但是 đãn thị
♦ Song, nhưng. ◎Như: khả dĩ khứ ngoạn, đãn thị yếu tố hoàn công khóa tài năng khứ , có thể đi chơi, nhưng phải học bài xong mới được đi.
♦ Hễ mà, nếu như. ◇Tây du kí 西: Ngã giá động lí đệ niên gia một cá thương dăng, đãn thị hữu thương dăng tiến lai, tựu thị Tôn Hành Giả , , (Đệ thất thập ngũ hồi) Động ta quanh năm không hề có một con nhặng xanh, nếu như thấy một con nhặng xanh bay tới, thì đúng là Tôn Hành Giả đấy.