偷偷摸摸 thâu thâu mạc mạc
♦ Lén lút, giấu giếm, không dám cho người khác biết.