傷亡 thương vong
♦ Bị thương và bị chết. ◎Như: địch quân thương vong thảm trọng quân địch bị thương và bị chết nặng nề.
♦ Số người bị thương và bị chết. ◎Như: giảm thiểu thương vong giảm bớt số người bị thương và bị chết.