八股 bát cổ
♦ Bát cổ tên một thể văn biền ngẫu tám vế dùng trong khoa cử thời Minh.
♦ Nói chế giễu tính cách câu nệ cứng ngắc, không biết thích ứng biến thông. ◎Như: bát cổ đích giáo điều , bát cổ đích tác phong .