公元 công nguyên
♦ Tây lịch, khởi đầu từ ngày chúa Giê-Su giáng sinh. § Cũng gọi là tây nguyên 西.