公平 công bình
♦ Không nghiêng về bên nào, không thiên tư. ◇Quản Tử : Thiên công bình nhi vô tư, cố mĩ ác mạc bất phú, địa công bình nhi vô tư, cố đại tiểu mạc bất tái , , , (Hình thế giải ) Trời công bình mà vô tư, cho nên tốt xấu không gì mà không che trùm, đất công bình mà vô tư, cho nên lớn nhỏ không gì mà không chuyên chở.
♦ ☆Tương tự: bình chánh , bình duẫn , công đạo , công chánh , công duẫn .
♦ ★Tương phản: bất công , thiên kiến .