公心 công tâm
♦ Lòng công bằng. ◇Tuân Tử : Dĩ nhân tâm thuyết, dĩ học tâm thính, dĩ công tâm biện , , (Chánh danh ) Lấy lòng nhân để nói, lấy lòng muốn học hỏi để nghe, lấy lòng công bằng để biện biệt.
♦ Tấm lòng chung của cộng đồng. ◇Vương Nhược Hư : Năng đắc tư dân chi công tâm (Chân định huyện lệnh quốc công đức chánh bi ) Có thể lấy được lòng của nhân dân.