公教 công giáo
♦ Thiên chúa giáo, thờ chúa Ki Tô. § Cũng gọi là La Mã công giáo .