公然 công nhiên
♦ Ngang nhiên, không nể nang gì cả. ◇Đỗ Phủ : Nhẫn năng đối diện vi đạo tặc, Công nhiên bão mao nhập trúc khứ , (Mao ốc vi thu phong sở phá ca ) Nhẫn tâm làm giặc cướp ngay trước mặt ta, Ngang nhiên ôm cỏ tranh vô bụi trúc.
♦ Công khai, không che giấu. ☆Tương tự: công khai . ★Tương phản: ám lí . ◇Cổ kim tiểu thuyết : Trước tử đích phụ nhân kiến Tư Ôn, tứ mục tương đổ, bất cảm công nhiên chiêu hô , , (Dương Tư Ôn Yến San phùng cố nhân ) Người đàn bà mặc áo tím trông thấy Tư Ôn, bốn mắt nhìn nhau, không dám công khai lên tiếng gọi.
♦ Hoàn toàn. ◇Tây du kí 西: Na quái đạo: Nhĩ ngạnh trước đầu cật ngô nhất bính. Đại Thánh công nhiên bất cụ : . (Đệ nhị thập nhất hồi) Con yêu quái nói: Mi cứng đầu nhỉ, hãy nếm một cán gậy của ta đây. Đại Thánh hoàn toàn không sợ sệt gì cả.
♦ Hơn nữa, mà vẫn, cánh nhiên.