公論 công luận
♦ Bình luận công chính. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Đô đốc thử ngôn, thậm thị công luận , (Đệ ngũ thập nhất hồi) Đô đốc nói lời này, thật là công bình chính trực.
♦ Bình luận của công chúng.
♦ Công lí, định lí. ◇Lỗ Tấn : Sơ do kinh nghiệm nhi nhập công luận, thứ cánh do công luận nhi nhập tân kinh nghiệm , (Phần , Khoa học sử giáo thiên ) Ban đầu do kinh nghiệm mà đi vào công lí, sau lại do công lí mà thu nhập kinh nghiệm mới.