公道 công đạo
♦ Chính đạo. ◇Hán Thư: Công đạo lập, gian tà tắc, tư quyền phế hĩ , , (Tiêu Vọng Chi truyện ) Đạo chính lập nên, gian tà bị ngăn chận, quyền hành riêng bị phế bỏ.
♦ Đường lớn. ◇Hàn Phi Tử : Ân chi pháp, khí hôi ư công đạo giả, đoạn kì thủ , , (Nội trữ thuyết thượng ) Phép nhà Ân, ai mà bỏ tro ở đường lớn sẽ bị chặt tay.
♦ Công bằng. ☆Tương tự: công bình , công chánh . ★Tương phản: thiên đản . ◇Hồng Lâu Mộng : Tu đắc Hoàn huynh đệ ốc lí dã thiêm thượng nhất cá, tài công đạo quân quân liễu (Đệ tam thập lục hồi) Phải thêm một người hầu nữa trong phòng xá của em Hoàn, như thế mới công bằng.