冰天 băng thiên
♦ Nơi cực kì rét lạnh. ◎Như: băng thiên tuyết địa .