冰山 băng sơn
♦ Núi lớn do băng tuyết lâu năm không tan hình thành.
♦ Khối băng giá lớn tách ra từ hai cực địa cầu trôi nổi trên biển (iceberg).
♦ Tỉ dụ quyền thế không vững bền, mau tan như băng.