別情 biệt tình
♦ Ẩn tình khác, nguyên do khác.
♦ Tâm tình lúc chia tay. ◇Bạch Cư Dị : Hựu tống vương tôn khứ, Thê thê mãn biệt tình , 滿 (Phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt ) Tiễn vương tôn đi rồi, (Dưới trời mây) ũm thũm đầy những mối tình tự lúc chia li.