功勞 công lao
♦ Công tích, công huân. ◇Thủy hử truyện : Hưu phân công lao cao hạ; Lương San Bạc nhất hàng cựu đầu lĩnh khứ tả biên chủ trụ thượng tọa ; (Đệ tứ thập nhất hồi) Chưa nên bàn luận công lao cao hay thấp; các đầu lĩnh cũ của Lương Sơn Bạc thì ngồi sang ngôi chủ vị bên trái.
♦ Chỉ người có công giúp lập nên sự nghiệp. ◇Quốc ngữ : Tôn quý sủng, thưởng công lao, sự cẩu lão, lễ tân lữ, hữu cố cựu , , , , (Tấn ngữ tứ ).