功名 công danh
♦ Sự nghiệp và thanh danh. ◇Nhạc Phi : Tam thập công danh trần dữ thổ, Bát thiên lí lộ vân hòa nguyệt , (Mãn giang hồng 滿, Từ ) Công danh ba chục năm trời, chẳng qua là cát với bụi, (Bôn ba chinh chiến) tám ngàn dặm đường dài, chỉ thấy mây và trăng.
♦ Chỉ khoa bảng và chức quan (dưới thời đại khoa cử ngày xưa).