功績 công tích
♦ Công lao, huân tích. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Huyền Đức kiến chi, tự trần công tích , (Đệ nhị hồi) Huyền Đức đến chào ông ta (Trương Quân ), kể công mình (đánh giặc Hoàng Cân ).