半夜 bán dạ
♦ Nửa của một đêm. ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Kim nhật đồng giá nhị vị hỗn, hỗn liễu bán dạ, hảo dong dị kiểm bất hồng liễu , , (Đệ cửu hồi).
♦ Khoảng mười hai giờ đêm. Cũng phiếm chỉ đêm khuya. ◇Tô Thức : Hoàng hôn phong nhứ định, Bán dạ phù tang khai , (Quá lai châu tuyết hậu vọng tam san ).